Aukštaitijos krepšinio mokykla – neformaliojo vaikų švietimo programoje

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas. Svarbiausias Aukštaitijos krepšinio mokyklos vaidmuo neformaliojo vaikų švietimo programoje – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Aukštaitijos krepšinio mokykla nuo 2017 metų dalyvauja NVŠ programoje. „Neformalaus ugdymo krepšinio treniruotės“ yra akredituotos Panevėžio miesto savivaldybės.

Teisę pretenduoti gauti vidutiniškai 15 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Aukštaitijos krepšinio mokykloje su vaikais dirba aukštąjį išsilavinimą turintys treneriai, kurie yra išklausę pedagoginių – psichologinių žinių kursų programą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

NVŠ programa skirta pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo moksleiviams.

Kai vaikui pritaikomas vidutiniškai 15 eurų NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti 15 eurų mažiau, tad kviečiame pasinaudoti šia galimybe!